Realiseren van de ambitie

“Meer samenwerking met externe partners, sturen op netwerkorganisaties – als partner of facilitator – en regie nemen en verbinden”, het is een vaak  gehoorde ambitie in veel organisaties. Om die ambitie te realiseren kan een interne PPP-poule effectief ondersteunen.

Het ontwikkelde PPP-instrument is bij uitstek geschikt voor het inrichten van een interne

PPP-poule van waaruit de projecten, processen en programma’s geleid worden.

Het PPP-talentprofiel leidt via een zorgvuldig ontworpen traject tot een ontwikkel-advies waaraan betrokkenen zich committeren.

In de visie van de Van Oosterhout Adviesgroep gaat het daarbij om het bij elkaar brengen van Project-, Proces- en Programmasturing vanuit de fundamentele verschillen in aanpak en competenties. In de filosofie van de Van Oosterhoutgroep:

Meer informatie over de aanpak, het ontwikkelteam en de mogelijkheden voor contact voor dit instrument vindt u middels de linken. Klik hier om weer terug te gaan naar het begin.