Het PPP-talentprofiel, de aanpak

Het ontwikkelde instrument ter ondersteuning van bijvoorbeeld het inrichten van een PPP-poule bestaat uit 4 samenhangende hoofdstappen:

1. de beoogde deelnemer aan de poule vult een PPP-vragenlijst in dat leidt tot een talentinventarisatie, dat  in één oogopslag de voorkeuren voor de verschillende P’s weergeeft;

2. het talentinventarisatie wordt in een persoonlijk gesprek teruggekoppeld waarbij een op maat gemaakte reflectie-opdracht wordt verstrekt;

 PPP Vragenlijst

 

 

 PPP Vragenlijst 2

 

 

3. met de deelnemer wordt aan de hand van de reflectie-opdracht, de talentinventarisatie (en indien aanwezig het Insights® Discovery profiel) een verdiepend gesprek gevoerd door 2 PPP-deskundigen met het talentprofiel en een ontwikkel-advies als resultaat dat met de deelnemer wordt gedeeld

4. adviesgesprek met deelnemer, opdrachtgever en de 2 PPP-deskundigen met als resultaat commitment op het ontwikkeltraject.

De hoofdstappen vormen - samen met aandacht voor borgingsaspecten en samenwerking binnen de poule met behulp van SDI - een zorgvuldig afgewogen procedure waar geloofwaardigheid, inspiratie en optimale kwaliteit samen komen.

Meer informatie over de ambitie, het ontwikkelteam en de mogelijkheden voor contact voor dit instrument vindt u middels de linken. Klik hier om weer terug te gaan naar het begin.