Visie op Procesregie

Het is onze passie om bij te dragen aan een onomkeerbare, structurele, geloofwaardige invulling van het vak procesregie (binnen overheidsorganisaties), zodat de transitie naar adaptieve netwerkorganisaties gemaakt kan worden.

Om deze visie vorm te geven heeft Van Oosterhout Adviesgroep de volgende opleidingen en trainingen in het programma:

  1. Opleiding Professioneel Procesregisseur (certificaat)
  2. Training Procesontwerp
  3. Training Procesinterventies
  4. Train de trainer Procesontwerp (certificaat)
  5. Slimme deals sluiten
  6. Teambuilding

 Omdat vaak de termen project, proces en programma door elkaar worden gebruikt en ze in ons perspectief fundamentele verschillen hebben in aanpak en uitkomsten beschrijven we eerst wat in onze visie de kenmerkende verschillen zijn van deze 3 P’s.

Visie op opleiden:

De trainingen hebben tot doel bij te dragen aan bewustwording op het vak procesregie en het aanreiken van kennis en vaardigheden om competent vanuit dat vak bij te dragen aan complexe processen in en tussen organisaties.

Opleiding heeft daar een belangrijke plek in, omdat dit een mogelijkheid creëert te experimenteren met nieuwe vaardigheden, kennis op te doen en uit te wisselen met mede-cursisten met vergelijkbare vraagstukken.

De trainingen zijn zo opgezet dat deze congruent zijn met het vak dat wordt onderricht. Dat betekent dat er wordt gewerkt met veel creatieve inzet, uitdagende opdrachten en persoonlijke betrokkenheid door het werken met door de deelnemer zelf ingebrachte casuïstiek.

Kwaliteit

We werken met gekwalificeerde docenten voor het vakgebied en zijn zeer gedreven je hoge kwaliteit te leveren in ons aanbod. Wanneer onverhoopt de situatie ontstaat dat je niet tevreden bent laat het ons weten, wij gaan met je in gesprek. We verwijzen je naar de Algemene Voorwaarden en de Klachtenprocedure als onderdeel van iedere opleidings- & trainingsovereenkomst die we met je aangaan.