Opleiding Professioneel Procesregisseur

 

Opleidingsinformatie

De opleiding Professioneel Procesregisseur is een 7 daagse opleiding en wordt afgesloten met een certificaat.

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om vraagstukken procesmatig op te zetten (te ontwerpen) en procesmatig te leiden. Procesontwerp en procesinterventies maken integraal deel uit van dit opleidingstraject. Daarnaast zijn er themadagen over procesregie, waarvan we de inhoud  vaststellen aan de hand van jouw leervragen en gaan we aan de slag met een op maat gemaakte casus die je  uitvoert/uitspeelt met je medecursisten.

Je rondt de opleiding af met een door de groep zelf in te richten eindworkshop.

Doelstellingen/resultaten

  • Je  weet wat procesregie is en herkent bij welk soort vraagstukken en in welke context Procesregie het beste middel is. Je bent in staat om een vraagstuk procesmatig op te zetten en te leiden.
  • Je bent in staat om een complex samenwerkingsproces te leiden, dat wil zeggen het te ontwerpen, en hierbij in de praktijk regie te voeren.
  • Je ontwikkelt een gemeenschappelijke taal op het gebied van processen, regievoering en procesinterventies en kunnen dit ook actief uitdragen aan interne en externe partners.
  • Je bent in staat een professionele interventie te plegen op individueel, groeps-of op systeemniveau. Je kunt de interventie bewust loskoppelen van de eigen afweer.
  • Je bent je  bewust van je eigen kwaliteiten als professioneel procesregisseur; het inzicht in de persoonlijke kwaliteiten wordt uitgebreid met het inzicht in hun kracht en ontwikkelingspotentieel als procesregisseur.
  • Je bent in je dagelijkse praktijk in staat om vele interactieve technieken op maat toe te passen met als doel om de interactie, informatie-uitwisseling en besluitvorming tussen mensen te versnellen.

Werkwijze

De opleidingsinhoud maken we op maat voor de deelnemers. In de training werken we met casuïstiek uit de groep, zodat het geleerde direct in de praktijk geoefend kan worden.
Verder werken we  met intervisie om tussen de trainingsdagen door, ervaringen uit te  wisselen en elkaar feedback te geven.

Om het traject nog meer op maat te maken kan optioneel gestart worden met het maken van het  PPP-profiel, het profiel dat je voorkeuren laat zien in proces, project en programma. Je  vult hiervoor een vragenlijst in. Op basis van de uitkomsten ontvang je jouw profiel en op maat een aantal reflectievragen voorafgaand aan de eerste trainingsdag.

Optioneel kunnen er coachingsgesprekken worden ingezet. Kosten van PPP-profiel en coaching worden apart in rekening gebracht.

Doelgroep

Voor iedereen al ervaren is in het leiden van complexe projecten en/of processen en de eigen aanpak op procesregie wil professionaliseren.

Groepsgrootte

minimaal 8, maximaal10

Duur

7 dagen

Investering

 €3.495,- exclusief 21% BTW

Dit is inclusief  vier boeken: Procesregie, Procesinterventies, Toolkit Procesregie en Politieke Intelligentie.

3P-profiel start op maat: €495,00 exclusief 21% BTW (optioneel voor incompany opleidingen)

Vooropleiding

Minimaal HBO werk en denkniveau en ervaring in complexe projecten en/of processen.

Data en aanmelding

Deze opleiding wordt zowel incompany als met open inschrijving georganiseerd.

In 2018 wordt deze opleiding eenmaal met open inschrijving georganiseerd.

De opleiding wordt gegeven in het Hurns Kerkje, te Hurwenen.

De data hiervoor zijn:

Individueel te plannen: voorbereiding met 3P profiel.

trainingsdagen:
16 en 17 april 2018
14 en 15 mei 2018
4 juni 2018
28 juni 2018
17 september 2018 afronding

Neem voor meer informatie contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.