Training Effectief Opdrachtgeverschap

 

Voor Wie?

Voor opdrachtgevers uit overheid en bedrijfsleven.

Wat levert het op?

  • Inzicht in wat er nodig is om een goede opdrachtgever te zijn bij projecten, processen en programma's.
  • Inzicht in wat een goede opdracht is.
  • Het kunnen voeren van een goed opdrachtgever-opdrachtnemer gesprek.
  • Inzicht in de eigen kracht en aandachtspunten als opdrachtgever.
  • Inzicht in de organisatie-context die goed opdrachtgeverschap conditioneert.

Wat gaan we doen?

Overdracht theorie over opdrachtgeverschap.

Behandeling van verschillende eigen cases van de cursisten.

Diverse rollenspelen over lastige situaties in opdrachten.

We werken met een op maat samengesteld en in de praktijk beproefde checklist voor het voeren van opdachtgever-opdrachtnemergesprekken bij diverse soorten opgaven

Hoe?

Trainer is Dees van Oosterhout.

Deze training wordt alleen op maat incompany georganiseerd.

Aanmelding

Vraag meer informatie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.