Procesregie

Van Oosterhout Adviesgroep B.V. levert ervaren, externe procesmanagers.

Beleidsprocessen zijn bepalend voor de kwaliteit van een organisatie. Wij begeleiden u in de regie. Met analytische kracht, praktisch en doelgericht. Er is aandacht voor de sturing van alle fasen van het proces, met het doel en de belangen van alle partijen telkens duidelijk voor ogen.

Een extern procesmanager is aan te bevelen wanneer:

 • partijen een onafhankelijke (belangen-neutrale) persoon in de regierol wensen;
 • het proces is vastgelopen;
 • een beleidsmedewerker te weinig afstand kan nemen van het eigen belang of
 • een beleidsmedewerker te inhoudelijk betrokken is om de regierol te kunnen nemen.

Van Oosterhout Adviesgroep B.V. staat garant voor concrete resultaten, zoals:

 •  een gezamenlijk initiatief tot verandering;
 • een helder besluit tot samenwerking, dat uitgaat van het belang van alle relevante betrokken partijen;
 • meer synergie tussen partijen;
 • concrete afspraken over rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • concrete besluitvorming in een complex krachtenveld;
 • sturing op draagvlak, commitment en het behoud van langdurige relatie;
 • intrinsieke committering van alle partijen op het juiste niveau.

Trainingen procesregie

Van Oosterhout heeft jarenlange ervaring met procesregie in complexe beleidsprocessen bij regionale en landelijke overheid. Wij geven trainingen procesmanagement als vak bij diverse overheden. Deze trainingen zijn op aanvraag ook in company beschikbaar.

Werkwijze

Er wordt gewerkt met concrete, aansprekende voorbeelden uit de eigen praktijk van de docenten. En er is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.